• The small business world is evolving. Competition, the emergence of the Internet, and mergers and acquisitions (not to mention the recession) have forced small businesses to rethink their marketing strategies.

  Ngày:01/01/0001

 • Chương 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế Chương 2. Môi trường kinh doanh quốc tế Chương 3. Các định chế và các chủ thể trong kinh doanh quốc tế Chương 4. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế Chương 5. Thương mại quốc tế Chương 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 7. Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế Chương 8. Kinh doanh các dịch vụ quốc tế Chương 9. Chiến lược kinh doanh quốc tế Chương 10. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng trong kinh doanh quốc tế Chương 11. Hợp đồn

  Ngày:01/01/0001

 • Giáo trình bao gồm 9 chương cơ bản Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án Chương 3: Lập kế hoạch dự án Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án Chương 7: Quản lý chất lượng dự án Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư Ngoài ra giáo trình còn được sử dụng tham khảo cho các doanh nghiệp

  Ngày:01/01/0001

 • A profitable market consists of people who have dire wants that are being unmet, so much so that they will jump to buy your solution (product or service). A profitable market can be compared to a lake with thousands of starving fish. All you need to do is throw in the bate and it turns into a feeding frenzy.

  Ngày:01/01/0001

 • Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh. Tàu liệu này thích hợp với những doanh nghiệp và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh bằng những phương pháp liên kết, kết hợp với các lý thuyết kinh tế và phương pháp kỹ thuật khác nhằm đến việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

  Ngày:01/01/0001

 • Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh :"Tôi biên soạn tài liệu này nhằm hệ thống các vấn đề quý vị sẽ gặp phải khi viết một kịch bản để biến ý tưởng thành hiện thực". Cuốn sách Từ ý tưởng đến kịch bản kinh doanh với mục đích là giúp quý vị có ý tưởng kinh doanh, nhưng thiếu những kiến thức khác nên chưa thể thể hiện ý tưởng kinh doanh của mình một cách đầy đủ và có hệ thống, sao cho chúng ta có thể cảm nhận được tính khả thi của ý tưởng.

  Ngày:01/01/0001

 • Bạn muốn kinh doanh của mình phát đạt hơn? Bạn cũng muốn một môi trường làm việc hài hoà giúp khích lệ và trợ giúp cả bạn lẫn những người bạn làm việc cùng? Tài liệu Kinh doanh và thuật phong thủy - Ebook sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết vấn đề này.

  Ngày:01/01/0001

 • We wrote the first edition of this textbook more than ten years ago. The intervening years have been a period of rapid and profound change in the investments industry. This is due in part to an abundance of newly designed securities, in part to the creation of new trading strategies that would have been impossible without concurrent advances in computer tech- nology, and in part to rapid advances in the theory of investments that have come out of the academic community. In no other field, perhap

  Ngày:01/01/0001

 • The stock market is no longer a members only field game of stockbrokers playing the market. Like so many other industries, the Internet has changed the market and the way we do business. With the click of a button, the average individual now has access to the same information and facts that only stockbrokers were privy to a few years ago. Gone are the days when market traders and specialists had the advantage of profiting from the ignorant public.

  Ngày:01/01/0001

 • Cuốn sách Marketing căn bản giới thiệu với quý vị những điều cơ bản nhất về marketing, giúp bạn có thể hiểu hơn về lĩnh vực này, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu để có thể thực hiện công việc của mình Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu, mong muốn của họ thông qua trao đổi về một loại sản phẩm – dịch vụ nào đó trên thị trường.

  Ngày:01/01/0001

1 2 (2 Trang)