Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

Ngày: 12-09-2014

Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh
 

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Phân tích kinh doanh

  pdf 150 trang | Xem: 15119 | Download: 0

  Giáo trình phân tích kinh doanh trình các khái niệm liên quan đến công việc kinh doanh và đưa ra những giải pháp cụ thể trong từng trượng hợp.

 2. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

  pdf 236 trang | Xem: 4323 | Download: 0

  Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh
   

 3. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh 2

  pdf 21 trang | Xem: 4306 | Download: 0

  Sự tác động của các nhân tố mới chỉ là quá trình “định tính”, cần phải lượng hoá các chỉ tiêu và nhân tố ở những trị số xác định với độ biến động xác định. Ðể thực hiện được công việc cụ thể đó, cần nghiên cứu khái quát các phương pháp trong phân tích kinh doanh. 1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanh 1.2.1. Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp được sử dụng rất rộng rãi trong PTKD. Sử dụng phương pháp so sánh trong phân tích là đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế đã được lượng hoá có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định xu hướng và mức độ biến động của các chỉ tiêu đó.