Ý tưởng kinh doanh, kịch bản kinh doanh

Ngày: 11-09-2014

Phần 1 : Ý tưởng kinh doanh

Phần 2 : Tham gia thị trường

Phần 3 : Xác định giá trị cốt lõi và tầm nhìn

Phần 4 : Phân phối sản phẩm dịch vụ

Phần 5 : Nguồn lực bán hàng tiếp thị, truyền thông và quan hệ công chúng.

Phần 6 : Sản xuất, thu mua và dịch vụ sau bán hàng.

Phần 7 : Xây dựng nguồn lực và quy trình SXKD

Phần 8 : Định giá và chính sách giá.

Phần 9 : Thị trường

Phần 10 : Lợi nhuận và phân chia lợi nhuận.

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Ý tưởng kinh doanh, kịch bản kinh doanh

  pdf 20 trang | Xem: 10708 | Download: 0

  Phần 1 : Ý tưởng kinh doanh

  Phần 2 : Tham gia thị trường

  Phần 3 : Xác định giá trị cốt lõi và tầm nhìn

  Phần 4 : Phân phối sản phẩm dịch vụ

  Phần 5 : Nguồn lực bán hàng tiếp thị, truyền thông và quan hệ công chúng.

  Phần 6 : Sản xuất, thu mua và dịch vụ sau bán hàng.

  Phần 7 : Xây dựng nguồn lực và quy trình SXKD

  Phần 8 : Định giá và chính sách giá.

  Phần 9 : Thị trường

  Phần 10 : Lợi nhuận và phân chia lợi nhuận.

 2. Tăng doanh số bán hàng trong vòng 30 ngày

  pdf 5 trang | Xem: -2147479780 | Download: 0

  Con số 30 ngày thoạt nghe có vẻ khó khăn, nhưng mọi việc sẽ trở nên khả thi nếu bạn biết chia tách quy trình tổng thể thành những bước nhỏ hơn và dễ thực hiện hơn.