Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8

Ngày: 13-01-2014

Xét công ty cổ phần Hoa Hồng với thông tin về vốn huy động và tài sản đầu tư được mô tả qua bảng cân đối tài sản của đơn vị vào cuối năm 1993 và 1994 như sau: Số cổ phiếu thường đã phát hành là 10.000 cp. Giá trị cổ phiếu khi phát hành là 50.000đ/cp

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3

  pdf 85 trang | Xem: -2147471253 | Download: -2147483648

  Là các giấy nợ được dùng để huy động vốn (công cụ nợ). Giá trị của chúng có chiều hướng tăng theo thời gian, phản ảnh lợi ích đầu tư được tích lũy vào giấy nợ theo thời gian. Trái phiếu, cổ phiếu được gọi là tích sản tài chính, trở thành hàng hóa trên thị trường tài chính phục vụ cho nhu cầu đầu tư vốn nhàn rỗi

 2. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4

  pdf 56 trang | Xem: 5520 | Download: 0

  Để cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định chọn lựa DA đầu tư cũng như thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cần xác định thông tin về chi phí sử dụng vốn của DN

 3. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5

  pdf 153 trang | Xem: 5638 | Download: 0

  Rủi ro kinh doanh: Là sự không chắc chắn về khoản lợi thu được trong tương lai (thu nhập trước thuế và lãi vay EBIT). Những yếu tố ảnh hưởng đến EBIT là rất nhiều, cụ thể. Sự không chắc chắn về mức cầu trong tương lai (Futere Demand) cũng như sự thay đổi thị phần của doanh nghiệp.

 4. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6

  pdf 32 trang | Xem: 5751 | Download: 0

  Để đánh giá ảnh hưởng của nợ vay đến giá trị DN, 2 nhà nghiên cứu Franco Modiglani và Merton H. Miller nêu lý thuyết về ảnh hưởng của nợ vay đến giá trị DN và được gọi là lý thuyết M&M

 5. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7

  pdf 14 trang | Xem: 4892 | Download: 0

  Thuế thu nhập DN và thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng đến lợi ích thu được của các nhà đầu tư ứng với từng loại hình đầu tư vốn vào DN( đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu)

 6. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8

  pdf 36 trang | Xem: 5021 | Download: 0

  Xét công ty cổ phần Hoa Hồng với thông tin về vốn huy động và tài sản đầu tư được mô tả qua bảng cân đối tài sản của đơn vị vào cuối năm 1993 và 1994 như sau: Số cổ phiếu thường đã phát hành là 10.000 cp. Giá trị cổ phiếu khi phát hành là 50.000đ/cp

 7. Các hệ thống thanh toán điện tử và các cấp độ

  pdf 82 trang | Xem: 4172 | Download: 0

  Cấp độ 1 - hiện diện trên mạng : doanh nghiệp có một website trên mạng. Tuy nhiên ở mức độ này, website rất đơn giản, chỉ là cung cấp một vài thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm mà không có các chức năng phức tạp khác. Cấp độ 2 – có website chuyên nghiệp: ở cấp độ này, website của doanh nghiệp có cấu trúc, có bộ tìm kiếm để người xem có thể tìm kiếm thông tin trên website một cách dễ dàng và họ có thể liên lạc với doanh nghiệp một cách thuận tiện...

 8. The Fast Forward MBA in Finance - John A. Tracy

  pdf 338 trang | Xem: 4998 | Download: 0

  This book is for business managers, as well as for bankers, consultants, lawyers, and other professionals who need a solid and practical understanding of how business makes profit, cash flow from profit, the assets and capital needed to support profit-making operations, and the cost of capital. Business managers and professionals don’t have time to wade through a 600-page tome; they need a practical guide that gets to the point directly with clear and convincing examples.

 9. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1

  pdf 23 trang | Xem: -2147477479 | Download: -2147483648

  TCDN thể hiện giá trị thị trường của đơn vị được tạo bởi các mối quan hệ bên trong và bên ngoài DN, biểu hiện dưới dạng giá trị, được hình thành từ việc huy động và sử dụng các nguồn lực trong quá trình sxkd của đơn vị

 10. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2

  pdf 103 trang | Xem: -2147477609 | Download: -2147483648

  Xét thời điểm hiện tại là 0, thời điểm n ở tương lai cách thời điểm hiện tại là n kỳ. 1 hoạt động có giá trị tương lai ở thời điểm n là FVn, cần xác định giá trị hiện giá của FVn về hiện tại. Suất chiết khấu phù hợp cho hoạt động là k/kỳ