Xây dựng kế hoạch truyền thông

Ngày: 12-09-2014

Viết "Kếhoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệthuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu sốchung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào...

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Xây dựng kế hoạch truyền thông

  pdf 40 trang | Xem: 10249 | Download: 0

  Viết "Kếhoạch truyền thông" ("Communication Strategy" hay "Communication Plan") không phải là một khoa học, mà là một nghệthuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng, biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu sốchung, một mẫu "chuẩn", "hoàn hảo" nào...

 2. Bài giảng tổ chức sự kiện

  pdf 241 trang | Xem: -2147479418 | Download: 0

  Tổ chức sự kiện, nếu xem xét dưới góc độ của doanh nghiệp đó là một hoạt động kinh doanh tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học công nghệ, thông tin... dịch vụ tổ chức sự kiện đã có những bước phát triển đáng kể ở Việt Nam. Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn về tổ chức sự kiện còn rời rạc, chưa được hệ thống, chưa được tiếp cận với sự phát triển của tổ chức sự kiện của các nước phát triển trên thế giới cũng như những đặc thù riêng về tổ chức sự kiện ở Việt Nam.

 3. Mẫu tờ rơi truyền thông phòng chống bệnh viêm não

  pdf 2 trang | Xem: 3610 | Download: 0

  Một số mẫu tờ rơi truyền thông có hiệu quả cao

 4. Mẫu tờ rơi truyền thông phòng chống bệnh viêm đường hô hấp

  pdf 2 trang | Xem: 3644 | Download: 0

  Một số mẫu tờ rơi truyền thông có hiệu quả cao