Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 4

Ngày: 13-01-2014

Chi phí của người chủ do phải tiếp tục trả lương đầy đủ cho người bị nạn khi họ trở lại làm việc, trong khi năng suất của họ, do chưa hồi phục, có thể thấp hơn so với trước kia. Thời gian bị mất của công nhân khác do phải ngừng việc để giúp người bị nạn.

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 1

  pdf 16 trang | Xem: 23326 | Download: 0

  Rủi ro thuần tuý tồn tại khi có một nguy cơ tổn thất nhưng không có cơ hội kiếm lời được. Ví dụ: Người chủ một chiếc xe có rủi ro tồn thất tiềm ẩn liên quan đến một vụ đụng xe. Nếu có đụng xe, người đó sẽ bị thiệt hại về tài chính. Nếu không, người đó sẽ không có lợi gì cả, vì thế tình trạng tài chính của người đó vẫn không thay đổi.

 2. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 2

  pdf 10 trang | Xem: 7203 | Download: 0

  Quản trị rủi ro là những quyết định tài chính và nên được đánh giá trong mối tương quan ảnh hưởng của chúng đến giá trị công ty. Thuyết này có nhiều hạn chế vì lý thuyết tài chính hiện đại không được tiếp cận bởi những công ty tư nhân và những công ty nhỏ.

 3. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 3

  pdf 10 trang | Xem: 8140 | Download: 0

  Nhận dạng rủi ro là quá trình xác định liên tục và có hệ thống các rủi ro và bất định của tổ chức. Các họat động nhận dạng rủi ro nhằm phát triển thông tin về nguồn rủi ro, các yếu tố mạo hiểm, hiểm họa và nguy cơ rủi ro.

 4. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 4

  pdf 19 trang | Xem: 6781 | Download: 0

  Chi phí của người chủ do phải tiếp tục trả lương đầy đủ cho người bị nạn khi họ trở lại làm việc, trong khi năng suất của họ, do chưa hồi phục, có thể thấp hơn so với trước kia. Thời gian bị mất của công nhân khác do phải ngừng việc để giúp người bị nạn.

 5. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 5

  pdf 12 trang | Xem: 6866 | Download: 0

  Kết quả rủi ro trực tiếp: xuất hiện khi một mối nguy hiểm xuất hiện hay những nguyên nhân tác động lên một đối tượng vật chất, tạo nên sự thay đổi giá trị của đối tượng đó. Ví dụ hỏa hoạn thiêu hủy bên trong căn nhà, tổn thất trực tiếp là chi phí sửa chữa những hư hỏng.

 6. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 6

  pdf 14 trang | Xem: 6726 | Download: 0

  Nguồn lực của tổ chức bao gồm tài sản vật chất, tài sản vô hình và nguồn nhân lực (tài sản con người). Chương này chúng ta nghiên cứu về nguồn nhân lực: -Thiệt hại xảy ra khi một cá nhân tử vong -Tổn thương hay bệnh tật -Tuổi cao hoặc trở nên thất nghiệp

 7. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 7

  pdf 17 trang | Xem: 5602 | Download: 0

  Tăng cường kiểm soát rủi ro sẽ giúp tổ chức tránh được rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu thiệt hại, giảm thiểu những kết quả không mong muốn đối với tổ chức.

 8. Bài giảng Quản Trị Rủi Ro - Chương 8

  pdf 15 trang | Xem: 4319 | Download: 0

  Lưu giữ tổn thất là phương pháp sử dụng nguồn vốn tự có của tổ chức, công thêm với nguồn vay mượn mà tổ chức đó phải có trách nhiệm hoàn trả. Có 2 phương pháp lưu giữ tổn thất chủ yếu.